CameraVision - då och nu


Syftet med kameraövervakning är ofta att förebygga och klara upp brott. Det är då viktigt att brott dokumenteras på ett sätt som går att använda i utredningssyfte av polisen. Bildkvalitén måste hålla måttet och kamerorna vara rätt placerade utifrån sitt syfte för att vara informativa. Kameror som filmar stora delar av taket eller ger en vid överblick av ett rum istället för en snävare vinkel med bra förstoringsgrad som visar vem som gör vad påträffas allt för ofta.

Bengt-Göran Eriksson, CameraVisions grundare, slog in på sin bana i säkerhetsbranschen under tidigt 70-tal. Hans erfarenhet har satts i arbete genom företagets produkter.

Ett grundläggande koncept i CameraVisions verksamhet är och har alltid varit att placera kameror på ett mer effektivt sätt genom att sänka kameran till ögonhöjd. Traditionellt placeras kameror högt upp oavsett kamerans syfte, i många fall av gammal vana eller som i kamerornas linda för att kamerorna var stora och utbudet av kapslingar få. Men en hög placering av kameran medför ett betydande problem i identifieringsarbetet. Bilden blir för dålig eller brister i information för att vara tillräcklig ur juridiskt perspektiv vid rättegång.

Bengt-Göran har hunnit inneha flertalet roller i branschen och arbetat med flertalet behov som kan uppstå hos olika kundgrupper – allt ifrån butik, bank och rättsväsende till kommun, kontor och industri mm. CameraVisions första serietillverkade identifieringslösning togs fram för 30 år sedan. Sen dess har en rad produkter följt i dess spår med en tydlig röd tråd. Företagets portfölj erbjuder idag ett brett sortiment av kameralösningar som kan komplettera all typ av kameraarkitektur där bra identifiering behövs. Våra egenutvecklade produkter har alltid ett utseende som smälter in och en placering som ger ett informativt och funktionsmässigt bildmaterial.

Idag är företagets erfarenhetsbank en mix av Bengt-Görans handgripliga arbete och långa erfarenhet av säkerhet med Åsas bakgrund från broadcast och arbete med TV-produktion. Företaget har i dag två produktben; ett standardsortiment av nischade produkter och ett sortiment innehållande icke publika lösningar som implementeras direkt i befintlig miljö hos kunden. Dessa modifieras av Cameravision för att möta yttre omständigheter som påverkar bildkvalitén och informationen vid identifiering.

CameraVisions tillverkning och lager är lokaliserat till Norra Sverige. Fortfarande sker all nyproduktion initialt under överinseende av Åsa och Bengt-Göran innan serietillverkning godkänns.

CameraVision växer och finns idag representerat i Skandinavien och Norra Europa, men vi är och ska förbli det personliga familjeföretaget.
Våra identifieringslösningar ska vara de bästa i branschen genom innovativa lösningar som håller vad de lovar – som ger adderat värde och som håller att användas i utredningssyfte. Med snabba ledtider och med genuint intresse samt förståelse för våra kunders behov ska vi fortsätta att utveckla standardlösningar såväl som kundunika produkter som inte ser ner på människor.

Vi levererar kameror som ser folk i ögonen.


 


 

Traditionell kameraplacering 2,40mCV kameraplacering

Traditionell kameraplacering 2.40mCV kameraplacering

Traditionell kameraplacering 2,40mCV kameraplacering

Traditionell kameraplacering 2.40mCV kameraplacering